Allah’ın Kanunları

2009-11-28 16:00:00
    

Allah (c.c)’ın kanunlarına ters düşen her türlü kanun tağuttur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Tağuta muhakeme olmak isterler.” (Nisa: 60)

Ayette kastedilen tağut; Allah (c.c)’ın kanunları dışındaki bütün kanunlardır. Tağutun tarifinde de geçtiği üzere bazı alimler; Allah (c.c)’ın kanunları dışındaki kanunlara “tağut” ismini vermişlerdir.

Bir zamanlar İslam diyarı olan ülkelerde şu an tatbik edilen kanunların hepsi tağut hükmündedir. Çünkü bu kanunlar Allah (c.c)’ın kanunlarından alınmamış, insan aklına dayalı ve üstelik Allah (c.c)’ın kanunlarına ters olan beşeri kanunlardır. Bu beşeri kanunları koyan kanun koyucular, bu kanunları her şeyin üstünde görürler. Bu yüzden herkesin,her zaman bu kanunların yani anayasanın hükmü altında olduğunu söylerler.

Bu beşer ürünü anayasanın kulları, anayasalarından öyle çekinmektedirler ki, herşeye karşı gelirler fakat anayasaya asla karşı gelmezler. Herşeye itiraz ederler, fakat anayasaya asla itiraz etmezler. Zira değişmeyen anayasaya asla itiraz edilmez, ona asla yan gözle bakılmaz, doğruluk ve yanlışlığı asla tartışılmaz. Her kim anayasaya ihanet ederse hali fena olur...

     Küfre ve beşeri kanunları uygulamaya teşvik eden, laik düzeni özellikle öven kitaplar da birer tağuttur.Zira küfür ve şirki içeren her kitap bir put gibidir.Bu sebeble bu kitaplarda yazılanlara bağlanarak hayatlarında uygulayanlar bu kitaplara ibadet etmiş olurlar.

Bu tür kitaplar, ister maddi menfaat sağlamak ister içindeki fikre hizmet etmek amacıyla olsun satılmamalıdır. Çünkü küfür,şirk ve sapıklığın yayılmasına yardımcı olunmuş olunur.(Bu göstermektedir ki; kendilerini İslam yayıncısı olarak adlandıran yayıncıların, İslam’a zıd olan, küfür ve şirk içeren, sapıklığa davet eden kitapları satmamaları gerekir. Çünkü şerrin yolunu gösteren, onu yapan hükmündedir.)

Şöyle sorulabilir: “Daha önce açıklandığı gibi tağut, Allah (c.c)’tan başka ibadet edilendir. Allah (c.c)’ın kanunlarından başka kanunlara nasıl ibadet edilir?”

Bunun cevabı şudur: “Allah (c.c)’ın kanunları dışındaki kanunlara muhakeme olmak, itaat etmek, hükümlerine boyun eğmek ve itiraz etmemek ona ibadet etmektir. Zira bu ameller, sadece ve sadece Allah (c.c)’ın kanunları için yapılmalıdır. Her kim Allah (c.c)’ın kanunlarına verilmesi gereken hak ve yetkiyi beşer ürünü kanunlara verirse, bu kanunlara ibadet etmiş ve bu kanunlar da o kimsenin tağutu olmuş olur.”

0
0
0
Yorum Yaz