İşsizliğin İlacı

2009-12-02 09:26:00
İslamî Ahlak ve Ahlaksızlığın Sebepleri:
 1. İşsizlik,Ahlaksızlığı doğurur.
 2. Kocası ölen kadına,maaş bağlanmalı.
 3. Kadın,Zenginse maaş bağlanmamalı.
 4. Boşanmış kadına maaş bağlanmamalı.
 5. Bir kısım,Çalışan kadınlar işten çıkartılmalıdır.
 6. Kadınlar çalışmak zorunda değildir.
 7. Kadın ev içinde veya ev dışında çalıştırılamaz.
 8. İşden Çıkan kadınların yerine,erkekler işe alınmalıdır.
 9. Erkek ev ve nafaka temin etmek zorundadır.
 10. Kadın evinin ve Erinin kadını olmalıdır.
 11. Kadın bir yere gidecağı zaman,kocasından izin almak mecburiyeti vardır.
 12. Kadın,kocasından izin almadıkça,eve kimseyi alamaz.
 13. Kadın her hususta kocasına itaat etme mecburiyeti yoktur.
 14. Kadının,Yemek yapmak veya ev işinde çalışmak veya ev dışında çalışmak mecburiyeti yoktur.
 15. Çalışmak kadının asli görevi değil,fıtri görevidir.Düzeltmeye çalışırsan kırarsın,kendi haline bırakırsan yararlanırsın.Fıtraten evde çalışma görevi vardır.
 16. Kadın eve nafaka getirmek zorunda değildir.
 17. Erkek kadına minnet ve zulüm yapamaz.
 18. Erkek evini korumak ve kollamak mecburiyetindedir.
 19. Güzel ahlak yaşanmalıdır.
 20. Huzur İslamdadır.
 21. Vergi adaleti olmalıdır.%20 vergi yerine,%3 veya %5 vergi alınmalıdır.
 22. iş yeri açanlara kolaylıklar sağlanmalıdır.
 23. İşyeri ruhsatı alınırken para ödenmemeli.
 24. Devlet işyeri açanlara,faizsiz kıredi vermelidir,kontrol edilmelidir.
 25. SHerkes sigortalı olmalıdır.Zaten memur,işçi,bağkurlu ve yeşil kartlı diye vasıflandırılınca ortada sigortasız kimse kalmıyor.sadece işini bilmeyen zavallılar kalıyor.madem herkes sigortalıdır.Zorluk göstermeye ve israfa ne gerek vardır?.
 26. Fakirlere sosyal  hizmetlerden yardım yapılacağına,iş olanağı sağlanmalıdır.
 27. Gerekirse asgari ücretten bütün vatandaşlar maaş almalıdır.Para vatan sathında dolaşacağına göre yine devletin malı demektir.Vatandaş yoksa,devlette yok demektir.
 28. Millet vekilleri iki yılda emekli olmamalı.
 29. Millet vekilleri ya maaş almamalı veya asgari ücret almalıdırlar.
 30. Millet vekilleri ve yakınları ihalelere girmemeli.
 31. Millet vekilleri vatandaşların ferdi işleri görmemeli.
 32. Millet vekilleri iş görecekse,Hükümete ne gerek vardır?.
 33. Fazla çocuk edinenlere yardım yapılmamalı.
 34. Okullarda islam ahlakî dersler okutulmalıdır.
 35. Çocukların suç işlemesi halinde baba ceza görmelidir.
 36. Çocuklara Kur'an dersleri Okulda Öğretilmelidir.
NOT:Bu ilaçların yan tesiri yoktur.Herkes kullanabilir.Ancak ek ilaçlar yazılabilir.
Fakaat bu ilaçlar eczanelerde bulunmuyor.İthalat ve ihracatı yasaktır.Kullanılamaz.
Böylece hastalık yapan mikroplar zemini münasip bulduğundan sıkça üreme yapmaktadırlar.
Böylece toplum hastalanmaktadır.Korkarım yakında komaya girer.
Ne yazıkki yoğun bakım ünitemiz yoktur.Tedavi görmek için Hastahanelere ihtiyacımız vardır.
Hükümet-Millet işbirliği ile hastahaneler yapılmalıdır.
Dinsiz milletler,Dinsiz Devletler uzun süre payidar olamazlar.
Din,Güzel Ahlak Demektir.

Türkiyede,maddi kirizden ziyade,Ahlaksızlık ve işsizlik kırizi vardır.

http://sites.google.com/site/dindensapmalar/issizligin-ilaci

0
0
0
Yorum Yaz