İSLÂMDA KADIN HAKLARI

2011-01-23 11:39:00

SORU:  İslâm, kadına niçin hak vermiyor?.  Erkeğin yanında niçin ikinci sınıf muamelesi görüyor?.  İkisinin eşit olması lazım değil miydi?.  Mesela, niçin erkeğe iki miras, kadına bir miras veriliyor?.  Niçin şahitlikte iki kadın bir erkeğin yerini tutuyor?.  Niçin erkek dörde kadar evlenebiliyor?. CEVAP: Bütün bu soruları İslâmiyet hakkında bilgisi olmayanlar soruyor. İslâmiyet’i bir öğrenseler hayretlerinden akılları duracak ve sormayacaklar. Bir de bunlara, radyo, televizyon, gazete ve dergilerin İslâmiyet’i kötülemeleri eklenince tamamen İslâm’a düşman kesiliyorlar. ***Hemen şunu söyleyelim ki, İslâmiyet değil kadını korumamak (hak vermemek) hayvanları dahi korumuş, onlara ağır yük vurmak ve aç bırakmak suretiyle eziyet eden kimselere dünya ve ahirette ceza vermiştir. Yani İslâm hukukunda hayvanlara eza, cefa edenlere ceza vardır. Bu hususta bir hadis-i şerifi nakledelim. ***“Peygamberimiz (s.a.v), Ensardan bir adamın bahçesine girdi. Orada bir devebulunuyordu. Deve peygamberimizi görünce inledi ve gözlerinden yaş geldi.Peygamberimiz (s.a.v), deveye yaklaşıp (şefkat ve merhametinden) hörgücünü ve kulakarkasını okşadı. Deve, sesini kesti. Sonra Resul-ü Ekrem (s.a.v); — Bu deve kimindir, buyurdular? Ensardan bir genç: — Benim ya Rasulallah, dedi. Resul-ü Ekrem: — Allah’ın sana emanet ettiği bu deve hakkında Allah’tan korkuyor musun?.. Bak deve senin onun aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor. (1) Hayvanın hakkını veren İslâmiyet’in kadına verdiği haklara geçmeden, dünyanın ve yüzelli, ikiyüz sene öncesine kadar Avrupa’nın... Devamı