Tevhid Nedir?

2009-12-09 19:48:00

TEVHİD

Sözlük anlamı olarak tevhid: Birlemek, tekleştirmek, bir şeyin tek olduğu hakkında hüküm vermek, bir bilmek demektir.

 

Terim olarak ise: Allah’ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek, eşi ve benzeri olmadığına iman edip ibadet ile de O’nu birlemektir. Yani  ibadeti O’ndan başkasına yapmamak ve yalnız O’na tahsis etmektir.

 

 “De ki; O Allah bir’dir. O Allah samed’dir. Her şeyin kaynağı ve yaratıcısıdır. Hiç kimseyi doğurmamıştır. Hiç kimse O’nu doğurmamıştır. O’na benzeyen hiçbir şey de yoktur.” (İhlas suresi, 1-4) “Allah ile birlikte başka bir ilah edinip tapma. O’ndan başka hiç bir ilah yoktur.”  (Kasas, 88) “İşte, Rabbiniz, Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır.  O her şeye vekildir.  Gözler O’nu görmez,  O bütün gözleri görür.  O latiftir -her şeyden-  haberdardır.  (En’am, 102 - 103)

 

İslam dininin en temel esası tevhiddir. Tevhid kelimesi ise, La ilahe illallah’tır. Manası: Allah’tan başka ilah yoktur, yani bütün kainatta Allah’tan başka ibadet edilmeye, O’nun dışında mutlak olarak itaat edilmeye ve boyun eğilmeye layık kimse yoktur.  Dikkat etmek gerekir ki kelime-i tevhid önce Allah’tan başka diğer ilahları reddetmekle başlıyor. Müslüman, önce Allah’tan başka bütün ilahları reddetmeli ve sadece ilah olarak Allah’ı kabul etmelidir.


Kur’an-ı Kerim baştan sona kadar tevhid’den söz etmektedir. Bütün peygamberler tevhid’i ikame etsinler diye gönderilmişlerdir. Kur’an’a  baktığımız zaman, bütün peygamberlerin üzerinde ısrarla durdukları ve insanların kavramaları için her türlü zorluklara katlandıkları hususlar; Allah’ın her hususta, yani hayatın her sahasında “tek”  olarak kabul edilmesi ve O’na kesinlikle şirk koşulmamasıdır. Tevhid,  insanın hayatındaki düşünceden başlayarak, günlük hayatındaki her tavrına kadar, Allah’ın belirlediği sınırlara uyması, onların korunması için seferber olması ve Allah’ın ortaya koyduğu ölçü ve onun pratikteki şekli olan sünnetin yaşanılmasıdır.  

0
0
0
Yorum Yaz